Kontaktpersoner

Spørsmål kan sendes til post@liermsk.noiconmonstr-email-icon

Navn Stilling E-post Mobil
Ronny Eriksen Leder iconmonstr-email-icon  48284778
Espen Iversen Nestleder  97678486
Kristin Skjølaas Kasserer/Klubbhus iconmonstr-email-icon 479 23 610
Harald Petersen Sekretær iconmonstr-email-icon 920 11 897
Amund Isene Styremedlem iconmonstr-email-icon 92060735
John-Are Forsland Styremedlem  47646622
Rita Jonassen Styremedlem iconmonstr-email-icon
Harald Pettersen Sportskomite iconmonstr-email-icon  920 11 897
Helle Jensen Kioskkomite iconmonstr-email-icon  97564472
Kim Seljeseth Arrangement Ansvarlig  92656674
Espen Skjølaas Bane/Maskin lag/ Leie banen iconmonstr-email-icon  915 11 306
Sportskomite Ansvarlig Klubbtrening iconmonstr-email-icon  920 11 897
Arne Frøiland Enduro Ansvarlig iconmonstr-email-icon   975 21 041
Borgar Lunde  Webansvarlig iconmonstr-email-icon