Kontaktpersoner

Spørsmål kan sendes til post@liermsk.noiconmonstr-email-icon

Navn Stilling E-post Mobil
 Christian Rohde Leder iconmonstr-email-icon  913 30 701
Nestleder iconmonstr-email-icon
Kristin Skjølaas Kasserer/Klubbhus iconmonstr-email-icon 479 23 610
Daniel Rigander Sekretær iconmonstr-email-icon  938 02 560
Rolf Hoff Styremedlem iconmonstr-email-icon 918 09 147
Toril Stokke Styremedlem iconmonstr-email-icon  941 49 215
Rita Jonassen Styremedlem iconmonstr-email-icon
 Harald Pettersen Sportskomite iconmonstr-email-icon  920 11 897
 Lisbeth Rohde Kioskkomite iconmonstr-email-icon  952 58 380
 Marianne Linnerud-Johansen Arrangement Ansvarlig iconmonstr-email-icon  91636152
 Espen Skjølaas Bane/Maskin lag/ Leie banen iconmonstr-email-icon  915 11 306
Sportskomite Ansvarlig Klubbtrening iconmonstr-email-icon  920 11 897
Arne Frøiland Enduro Ansvarlig iconmonstr-email-icon   975 21 041
Borgar Lunde  Webansvarlig iconmonstr-email-icon