NYHETER | liermsk.no - Part 19

Vi søker nye komitémedlemmer

10.06.2017
|

Et av medlemmene i sportskomiteen har trått ut av rekken og overlater plassen til nye krefter. Takk til Bo Eklund for innsatsen. Nå trenger vi nye medlemmer for å kunne videreføre – og utvikle det gode sportslige tilbudet i klubben. Komiteen samarbeider med bl.a annet arrangementskomiteen om å skape best mulige forhold for sportslig utvikling innen motocross. Hvis du kan tenke deg å være med, kontakt Harald Pettersen eller Christian Rohde. Nå er sjansen her til å gjøre en forskjell!

Har du lyst til å bidra? send en mail til post@liermsk

Christian Rohde 913 30 701

Harald Pettersen 920 11 […]

Nye kandidater til styret

6.06.2017
|

Ny kandidat til ledervervet –  LMSK
Valgkomitéen har funnet frem til ny kandidat til stillingen som klubbens leder. Kandidaten sitter i dag som medlem i styret og kjenner godt til klubbens utfordringer. Han ønsker å bidra til at klubben igjen kan driftes på en god måte.
Kandidat for ledervervet er Christian Rohde.

Som arvtager for Christian Rohde foreslår valgkomiteen Rita Jonassen og Bo Eklund […]

Gratis trening

5.04.2017
|

Lier msk arrangerer gratis trening på barnebanen, for lisensierte Lierførere på tirsdager kl 17-20, for 50-65cc og nybegynner 85cc. Christian Granbakken står for veiledning fra kl 18-20. Vel møtt

Barnetrening

11.10.2016
|

Det blir organisert trening for de minste (50-65ccm) og nybegynnere (85ccm) på barnebanen, hver tirsdag kl.17-19 frem til nyttår (så lenge det er mulig å holde banen åpen).
Tilbudet gjelder klubbens medlemmer og koster kr. 80 per gang (vanlig treningsavgift).
Christian Granbakken (Lille Folan) er trener!
Vel møtt, vi gleder oss til å se dere.

Hilsen oss i styret […]