Årsmøte offentlig dokumenter

8/02/2018
|

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.
Årsmøtet er kun åpent for medlemmene og med personlig fremmøte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være mottatt av styret innen1.2.18

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøte.

Leder

Christian  Rohde

Handligns Plan 2018

Saksliste Årsmøte 2018

Budsjett & Regnskap 2018

Årsberetning 2017

Forslag fra valgkomité 2018

Innkomne forslag 2018

Valg Komite 2018

Årsberetning 2017 docx

Årsmøte innkallelse 2018

Årsmøte revidert innkallelse 2018